Op zondag 29 maart is John Delamboy, na een kort ziekbed van slechts enkele dagen, op 69-jarige leeftijd  aan het coronavirus overleden.

Het is daarom dat zijn begrafenis in besloten kring heeft plaatsgevonden op zaterdag 4 april 2020 in de kerk van Sint Pieter-beneden in Maastricht.

Bij dit afscheid waren naast zijn gezin met aanhang en zijn kleinkinderen, ook zes brancardiers uit Maastricht en omgeving aanwezig. Op die manier hebben wij als Brancardiersvereniging toch de laatste eer kunnen brengen aan onze trouwe medebrancardier.

Roel Went heeft in een persoonlijke toespraak veel lof over John uitgesproken en enkele anekdotes van de Lourdesreizen verteld en staande rond zijn dode lichaam, hebben we daarna gezamenlijk het Brancardierslied gezongen. Wij denken daarmee een grote wens van John te hebben vervuld en veel steun en troost aan de familie te hebben geboden.

Dat hij deze hulde verdiende staat buiten kijf. Hij was een zeer trouwe brancardier, bescheiden, hardwerkend en had altijd een lach op zijn gezicht. Hij werkte het liefst tussen de zieken in het accueil en stond voor iedereen klaar om te helpen. Vriendelijk, oprecht bezorgd voor de zieke pelgrims, pragmatisch en genietend van de broederlijke saamhorigheid.

Hij was een gelovig mens en nam ook daarvoor in Lourdes zijn tijd, voor persoonlijk gebed en inkeer. Soms midden in de nacht aan de grot, of heel vroeg ’s morgens als iedereen nog sliep, met een sigaretje op het terras.

De Lourdes bedevaarten maakten een belangrijk deel uit van zijn leven. Op 24-jarige leeftijd ging hij in 1974 voor het eerst naar Lourdes. Eerst een aantal keren als pelgrim en daarna 41 keer als brancardier. Dit jaar zou zijn laatste bedevaart worden als werkend lid. 

John nam naast devotietekens ook de rust en de vrede uit Lourdes mee en verspreidde die thuis in zijn familie en omgeving. Nu heeft de Heer hem naar huis geroepen en moge de vrede van de Maagd Maria en het geloof van de heilige Bernadette hem nu de verdiende eeuwige rust geven.

 

Rust zacht lieve John, goede vriend, trouwe brancardier.