Tekst: Jac Scheurs m.s.c.
Wijze: Limburgs Volkslied.

 

Moeder, die verschenen zijt
In Uw hoge pracht
Die ons als een ster geleidt
Door de aardse nacht
Zie ons tot Uw dienst bereid
Als een trouwe wacht
Gans ons hart is U gewijd
U is onze kracht

 

Waar de wereld al haar leed
Afwast aan Uw voet
Waar de liefde: dienen heet
Waar men bidt en boet
Daar staan wij voor U gereed
Want Uw juk is zoet
Daar wordt de wereld breed
En het leven goed

 

Reine Moeder, Maagd en Vrouw
Merk ons met Uw licht
Maak ons sterk en maak ons trouw
Voor Uw aangezicht
Dat wij mannen al te saam
Door Uw glans gericht
Ridders blijven van Uw naam
En van onze plicht

 

Speel lied {datmp3}Brancardierslied.mp3{/datmp3}

kerk