Bernadette

Bernadette is het oudste kind uit het huwelijk tussen François Soubirous en Louise Casteròt,ze is op 11 februari 1858 met haar zusje Toinette en een vriendinnetje Jeanne Abadie hout aan het sprokkelen aan de oever van de Gave in de plaats Lourdes in Zuid Frankrijk. Zij hoort een geruis als van de wind en ziet een mooie dame. Bernadette grijpt naar haar rozenkrans maar is niet in staat een kruisteken te maken. Pas op het moment dat de mooie dame een kruisteken maakt, kan Bernadette dit ook. Vreemd genoeg hebben haar zusje en Jeanne de mooie dame niet gezien. Drie dagen later gaat Bernadette weer in gezelschap van Toinette en Jeanne naar de grot. Dit keer heeft zij wijwater bij zich en wanneer de dame verschijnt sprenkelt zij dit in de richting van de dame. Nadat Bernadette het rozenhoedje gebeden heeft, verdwijnt de mooie dame. Toinette en Jeanne hebben de dame weer niet gezien. Op 18 februari keert Bernadette weer terug naar de grot en de mooie dame verschijnt haar weer. Dit keer spreekt de mooie dame. Zij vraagt Bernadette 15 dagen achter elkaar naar de grot te komen. De mooie zegt ook tegen Bernadette dat zij haar niet gelukkig zal maken in deze wereld maar wel in de andere. Aan het einde van de verschijning zegt de dame dat ze graag veel mensen op deze plek ziet samenkomen. Elke dag komen er meer en meer mensen met Bernadette naar de grot maar geen van allen zien de mooie dame. Op de dag van de zevende verschijning geeft de mooie dame Bernadette de opdracht om aan de priesters te zeggen een kapel te bouwen op de plaats van de verschijningen. Op de dag van de achtste verschijning vraagt de mooie dame Bernadette boete te doen voor de zondaars. Op de negende dag vraagt de mooie dame Bernadette om zich te gaan wassen en drinken aan bij de bron en te eten van het gras dat er groeit. Drie keer moet Bernadette aanzetten om het modderige water te drinken. Pas bij de derde keer lukt het haar om te drinken van het water. Met haar gezicht besmeurd van de modder en de smaad van de mensen wordt Bernadette die dag ondervraagt door de procureur. De volgende dag zijn er meer dan 800 toeschouwers wanneer Bernadette eet van het gras en zich wast en drinkt van de nu sterk opborrelende bron. Tijdens de 13de verschijning hoort Bernadette de mooie dame zeggen: "Ga aan de priesters zeggen hier een kapel te bouwen; Ik wil dat men in processie naar hier komt." Pastoor Peyramale die haar ontvangt zegt haar met niet mis te verstaande woorden dat de dame maar eens eerst moet vertllen wat haar naam is. Op 4 maart trekken er 20.000 mensen naar de grot waar Bernadette de dame om haar naam vraagt. De dame lacht maar geeft geen antwoord. Op 25 maart Maria Boodschap 20 dagen an de laatste verschijning voelt Bernadette de drang om naar de grot te gaan. De dame verschijnt vrijwel meteen en nadat Bernadette de dame voor de vierde keer naar haar naam gevraagd heeft antwoord deze in de spreektaal die Bernadette gebruikt: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis."