Afbeeldingsresultaat voor mgr smeets

Dit is de officiële site van de broederschap die de naam draagt: 'Brancardiersverening van de Limburgse Bedevaart naar Lourdes', hierna te noemen: 'de vereniging'. Deze vereniging is een private kerkelijke rechtspersoon van de Rooms-katholieke Kerk in de zin van canon 114 juncto 115, paragraaf 2 van het Codex Iuris Canonici en bezit als zelfstandig onderdeel van het Rooms-katholiek kerkgenootschap in Nederland ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.

Zij is gevestigd te Maastricht.

De vereniging, opgericht op 25 juli 1931, is aangegaan voor onbepaalde duur en is als broederschap geaggregeerd aan de Aartsbroederschap 'Hospitalité de Notre Dame de Lourdes' op 15 juni 1932.

Mgr. H. Smeets is de beschermheer van de Brancardiersvereniging.