De Hospitalit√© Notre Dame de Lourdes is een vereniging van christelijke vrijwilligers die zich inzetten voor het onthaal en de begeleiding van de duizenden pelgrims die elk jaar naar Lourdes trekken. 

Zij werd in 1885 opgericht, staat onder het gezag van de bisschop van Tarbes en Lourdes en verleent vele diensten: vorming, logies, vervoer, vieringen...

Als Brancardiersvereniging zijn wij geaggrigeerd aan de Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Wij stellen ons in dienst van de pelgrims die naar Lourdes komen, in het bijzonder de zieke en hulpbehoevende pelgrims. Wij voelen ons geroepen om deze opdracht te vervullen. Dit vraagt van ons lichamelijke toewijding maar ook geestelijke toewijding. Wij wijden ons voor dit werk toe aan Jezus door de handen van Maria door telkens de toewijding te hernieuwen.

 


Akte van toewijding

 

Heilige Maria, Moeder van God en Onbevlekte Maagd,

in de grot van Lourdes bent u achttien maal verschenen

aan Bernadette om de Christenen te herinneren aan de

wonderen en de eisen van het Evangelie en om hen aan

te sporen tot gebed en deelname aan het leven in de Kerk.

Om beter te kunnen beantwoorden aan uw oproep wijd ik

mij door uw handen toe aan uw zoon Jezus.

Maak mij gehoorzaam aan Hem en laat mij door de vurigheid

van mijn geloof, de uitstraling van heel mijn leven en de zorg

voor de zieken met u werken aan de verlichting van het lot

van hen die lijden, aan de verzoening van alle mensen, aan

de eenheid van de Kerk en de vrede in de wereld.

Het is in volledig vertrouwen, o Onze Lieve Vrouw, dat ik dit gebed tot U richt, U vragend het aan te nemen en te verhoren.

Gezegend zij de Heilige en onbevlekte Ontvangenis en gelukzalige Maagd, Maria, Moeder van God.

Onze lieve vrouw van Lourdes,        bid voor ons

Heilige Bernadette,                           bid voor ons

Heilige Benedictus Joseph Labre,    bid voor ons